Spis tekstow - litera BStrona główna

O mnie

Linki

Ksiega Gości

Kontakt

A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż

[ 1 ] [ 2 ]

Ref. Baranek Królem jest,
najwyższy zajął tron,
W pokorze chylę się,
z radością składam hołd.
1. Zmartwychwstał Pan,
Zwycięstwo chwałą jego brzmi,
Któż tak jak On,
Majestatu blaskiem lśni.
2. Ogłosić chcę,
Radosną zmartwychwstania wieść,
Na krzyżu Pan,
Przezwyciężył śmierć i grzech.

Barka
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe,
Do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.

Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże,
Choć diabeł robi nam zwarcie.
Niech iskra miłości między nami przeskoczy,
Niech zapalą się nasze latarnie.

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja,
Ty, Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

Blisko, blisko, blisko
Blisko, blisko, blisko, jesteś Panie Boże mój,
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.
I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie,,,
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

Ref. Błogosławiona Dziewico nad dziewicami,
Bogarodzico ze wszystkich matek wybrana,
Matko Chrystusa i Matko ludzi,
Daj nam Twego Syna, daj nam Twego Syna.
1. Spośród wszystkich niewiast na świecie,
Pan Cię wybrał dla Siebie,
By na wieki rozbłysło na ziemi,
Boże światło: Twój Syn.
2. Niby źródło wody najczystszej,
Spływa łaska na Ciebie.
Bóg ukochał Cię czułą miłością,
Zbawcę przez Ciebie dał.
3. W Twoim sercu nie ma przeszkody,
By w nim miłość rozkwitła. Boża,
miłość sprawiła, że w Tobie,
cud wcielenia się stał.
4. Cały wszechświat wpatruje się w Ciebie,
Wielbiąc Syna Twojego.
Dzięki Tobie wśród ludu swojego,
chciał zamieszkać sam Bóg.
5. Pielgrzymujesz wraz z nami po świecie,
Budzisz w sercach nadzieję.
Pośród krzyży i łez bądź nam Matką,
Syna Twego nam daj.

Błogosławion jest Pan
O-o-o, błogosławion jest Pan (3x)

Bo góry mogą ustąpić, (2x),
I pagórki się zachwiać (2x),
Ale miłość Moja, miłość Moja,
Nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.

Bo jak śmierć potężna jest miłość,
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
Żar jej, to żar ognia - ogień Pański,
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

Bo nikt nie ma z nas, tego, co mamy razem,
Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego,
Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem,
Bracie, Siostro, ręka w rękę z nami idź.

Ref. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy,
Nie skory do gniewu i łagodny,
Nie wiedzie sporów do końca,
Nie płonie gniewem na wieki.
1. Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
Bierze w opiekę uciśnionych,
Drogi Swoje objawił Mojżeszowi,
Dzieła swoje synom Izraela.

2. Dni człowieka są jak trawa,
Kwitnie jak kwiat na polu,
Ledwie muśnie go wiatr, już go nie ma,
Miejsce gdzie był, już go nie poznaję.
3. Pan w niebie tron swój ustanowił,
I panowaniem objął wszechświat,
Błogosławcie Pana Aniołowie,
I błogosław duszo moja Pana.

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja.
1. Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja,
Kyrie elejson.
Tobie śpiewali rycerze, u stóp Twoich składali hołd,
Wierząc, że dobroć Twoja, zapewni szczęśliwy los,
Kyrie elejson.
Ref. Patrz Matko my Twe dzieci,
Z rozpaczą wołamy o miłość,
Łaskę i pokój wybłagaj,
Podaruj nam sprawiedliwość,
Matko nasza.
2. Tyś jest jutrzenki promieniem, jaśniejesz jak słońca blask,
Nadziei znakiem Tyś dla nas, o Matko usłysz nas,
Kyrie elejson
3. Matko w miłości oddana, wierna i ufna do końca,
Cicha, pokorna, wytrwała, Maryjo, Matko cierpiąca,
Módl się za nami.

Boża radość jak rzeka, (2x)
Boża radość wypełnia duszę mą.
Boża radość jak rzeka, (2x)
Boża radość wypełnia duszę mą.
- Boża miłość jak rzeka...
- Boży pokój jak rzeka...
- Boża radość jak rzeka...

Boże mój, Boże szukam Ciebie,
I pragnie Ciebie moja dusza,
A ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

1. Boże, powołałeś mnie,
Boże, Ty wezwałeś mnie,
Ty pragniesz mnie posłać,
Bym głosił słowa Twe.
Boże, na wezwanie Twoje,
Daję Tobie serce me,
Boże, nie mogę zrozumieć,
Miłości, którą dajesz mi.
Ref. Dziękuję Tobie, o Panie,
Dziękuję za miłość Twą,
Dziękuję za powołanie; które dałeś mi.
To będzie dla mnie szczęśliwy dzień,
Gdy włożysz na mnie swe ręce,
To ze szczęścia dusza ma,
Śpiewa słowa te.
2. Panie, skąd ta hojność Twoja,
Panie, czemu właśnie ja?
Panie nie zasłużyłem,
Na miłość, która dajesz mi.

[ 1 ] [ 2 ]

Copyright by CPL ™ 2005-2006